Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Gospodarczych

 1. Cel:
 2. Zamierzonym przez celem organizatorów celem Studium jest poszerzenie i doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Oferta adresowana jest do osób posiadających wyższe wykształcenie, pracujących w sektorze ubezpieczeń oraz pragnących poszerzyć swą wiedzę i umiejętności zawodowe. Zwracamy się również do osób nie związanych jeszcze zawodowo z ubezpieczeniami, a chcących uzyskać właściwe przygotowanie do pracy w instytucjach rynku ubezpieczeniowego.

  Program Studium skonstruowano w ten sposób, by z jednej strony obejmował relatywnie duży zakres wiedzy ogólnej, opartej na podstawach teoretycznych, z drugiej zaś umożliwiał poznanie zagadnień ubezpieczeniowych w wymiarze praktycznym. Temu drugiemu celowi mają służyć głównie zajęcia ćwiczeniowe, na które przeznaczono 30% godzin dydaktycznych. Zaplanowano także angażowanie do tych zajęć przede wszystkim praktyków – osób o dużym doświadczeniu i dorobku zawodowym w zakresie ubezpieczeń.

  Efektem dodatkowym, osiąganym dzięki dyskusjom otwartym odbywającym się w ramach zajęć Studium, a także planowanym późniejszym kontaktom (seminaria, zjazdy, sympozja) absolwentów – istotnym w pracy zawodowej – jest bliższe poznanie środowiska, tworzenie więzi formalnych i nieformalnych, znaczących w pracy zawodowej.

 3. Organizacja zajęć:
 4. Zajęcia na Studium trwają dwa semestry (jeden rok akademicki), od października do czerwca; obrona prac przewidziana jest na lipiec. Program Studium, realizowany w ramach wykładów, ćwiczeń i spotkań seminaryjnych, obejmuje łącznie 200 godzin zajęć.

  Zajęcia odbywać się będą w systemie studiów zaocznych tzn. piątek po południu (16:10 – 21:00) i sobota rano (8:50 – 13:40). Każdy semestr kończy się egzaminem obejmującym całość wiedzy z odbytych zajęć. Warunkiem ukończenia Studium jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci po spełnieniu wszystkich wymogów otrzymują dyplom oraz świadectwo ukończenia Studium.

 5. Opłaty:
 6. Na rok akademicki 2003/2004 za udział 1 uczestnika w zajęciach Studium (200 godzin lekcyjnych zajęć) została ustalona opłata w kwocie 4000 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty po 2000 zł. Ostateczne terminy wpłat poszczególnych rat: I – do 30 listopada 2003, II – do 31 marca 2004.

opiekun Studium

prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Zgłoszenia prosimy kierować pod numer tel:

012 293-56-89

od poniedziałku do piątku

w godz.9:00-14:00

 

 

Konto: BPH IV O/Kraków

10601389-320000740707